Styrelse

I föreningsalliansens styrelse har alla deltagande föreningar/organisationer representation.
Ordförande:   Bernt Östling,  Tel    - 070-073792156 
Vice ordförande:   Kristina Rönnpark, Tel               070 - 5558088       
Ekonomiansvarig:    Gerd Jakobsson, Tel             070 - 5582048          

Ledamöter (ordinarie och ersättare):
Rotary – Bernt Östling och Kennerth Nilsson
Lions –   Mikael Lindquist och Jonny Enocsson
Svenska kyrkan – Doris Karlsson och Stefan Pettersson 
Gnosjö missionsförsamling – Matts Leander och Leif Ericsson
Externa ledamöter – Kristina Rönnpark, Helena Gillberg och Irene Nilsson, Berit Tropp

Adjungerad ledamot; Gerd Jakobsson