L

Fadderbarnsverksamhet.
Lettlands myndigheter beslutade 2018 att barnhemmen skulle stängas senast år 2022. Vi
har under åren stöttat sju barnhem. I 30 år har Gnosjö Hjälper och faddrar stöttat många barnhemsbarn. Den kontakten har varit väldig viktig för barnhemsbarnen som fått se en annan vuxenvärld och förhoppningsvis en ljusare framtid.
Gnosjö Hjälpers styrelse har den 12 september 2023 beslutat att avsluta fadderbarnsverksamheten då det inte längre finns behov av sådan.
Ett stort TACK till alla som under åren bidraget till den utvecklingen för barnen i Lettland.
Stöttat med gåvor och funnits till hands som vuxen under viktiga år i en människas liv.

Stöd till Majojo skola i Kenya.
Majojo skola i Kenya är sedan 2014 en ny biståndsmottagare för Gnosjö Hjälper. Skolan har omkring 600 elever. Många elever har inte råd att gå vidare till högre utbildning. Därför sponsrar vi fem ungdomars utbildning under fyra år. Vi har sedan tidigare engagerat oss i uppbyggnad av fem skollokaler och en administrationsbyggnad i Majojo. Vi har även sponsrat vattenbehållare för att tvätta händer efter toalettbesök. Vi har också bidragit till toaletterna.