L

Fadderbarnsverksamhet.
Lettlands myndigheter beslutade 2018 att barnhemmen skulle stängas senast år 2022. Vi
har under åren stöttat sju barnhem, det är ännu så länge tre kvar. Det är en
ungdomslägenhet, ett är en institution för handikappade barn, BBAC. Båda i staden Liepaja. Barnhemmet Selga är också kvar och  finns i staden Ventspils. Barnen som är i behov av ett
annat hem flyttar till fosterhem, ungefär som det ser ut i övriga EU.
Många barn har genom åren haft fadderföräldrar genom Gnosjö Hjälper. Den kontakten har
varit väldig viktig för barnhemsbarnen som fått se en annan vuxenvärld och
förhoppningsvis en ljusare framtid.
Ett stort TACK till alla som under åren bidraget till den utvecklingen för barnen i Lettland.
Stöttat med gåvor och funnits till hands som vuxen under viktiga år i en människas liv.

Stöd till Majojo skola i Kenya.
Majojo skola i Kenya är sedan 2014 en ny biståndsmottagare för Gnosjö Hjälper. Skolan har omkring 800 elever. Många elever har inte råd att gå vidare till högre utbildning. Därför sponsrar vi fem ungdomars utbildning under fyra år. Vi har sedan tidigare engagerat oss i uppbyggnad av tre skollokaler och en administrationsbyggnad i Majojo.