Bakgrund

Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper bildades den 29 november 1994. Ett år tidigare hade Stiftelsen Lettlandsprojektet startats, vilket ombildades till Gnosjö Hjälper. En hjälpsändning till Rumänien blev upprinnelsen där så kallade familjelådor sändes till ett krigshärjat land. Det var från början Gnosjö Lions, Gnosjö Missionsförsamling och IF Metall Östbo, som packade lådor.

Detta upplevdes mycket positivt från alla håll och när Berlinmuren fallit och därmed hela Sovjetimperiet, öppnades dörrarna mot Baltikum. Ett antal personer i vår omgivning med lettisk bakgrund fick kontakt med anförvanter i Lettland och på så sätt började vårt kontaktnät i detta land ta form.

För att skapa ett stort engagemang och bredd inbjöds fler organisationer att delta i det fortsatta arbetet. Sedan 1993 består föreningsalliansen av sex organisationer: Gnosjö Lions club, Gnosjö Missionsförsamling, IF Metall Östbo Västbo avd 40, Svenska Kyrkan Gnosjö församling, Gnosjö Rotary klubb. Östhjälpen i Gislaved blev 2004 den sjätte organisationen i föreningsalliansen( nedlagd 2021). IF Metall Östbo/Västbo gick ur alliansen år 2023. Vi är från år 2023 4 organisationer i Gnosjö Hjälper

Gnosjö Hjälper startade en secondhandbutik i november 1993 och den har sen dess utgjort" motorn" i verksamheten. Alla varor som säljs är skänkta och all personal bidrar med sin arbetsinsats. En butikskommitte´ sköter det löpande arbetet och många arbetstimmar läggs ner bakom kulisserna av ledning och av sju olika arbetslag (ca 100 medarbetare).