Vår verksamhet

Gnosjö Hjälper är en föreningsallians och den drivs helt på ideell basis. Styrkan är de fem olika föreningar i samhället som utgör alliansen. En annan styrka är alla frivilligarbetare som ger sin tid och engagemang för en god sak.

Hjälpverksamheten började i liten skala 1990.  Det har utvidgats under de år vi drivit Gnosjö Hjälper och vi har nu ett brett kontaktnät med ett 100 tal mottagare i Lettland. Främst institutioner som skolor, sjukhus, internat, äldreboende, barndaghem mm.

Motorn i vår verksamhet är en av Södra Sveriges största secondhandbutiker.
Vi säljer varor för ca 4,0 miljoner varje år, där merparten av intäkterna går till den humanitära verksamheten. Vi är dock helt beroende av alla välvilliga personer och företag som skänker saker till oss, en del går till försäljning en del går till behövande i Lettland m fl länder.