Mål och vårt sätt att arbeta

.Syftet är att långsiktigt bistå institutioner i Lettland:

- att följa principen hjälp till självhjälp

- att undvika att beroende skapas

- att stötta med lyhördhet

- att vara uppmärksam på att när ett behov mättats och därefter öka stödet någon annanstans

- att använda de ekonomiska medel secondhandbutiken genererar till stöd för bland annat skolor, barnhem och äldreboenden

- att minst en gång varje år ha kontakt med de 100-tal institutioner som idag utgör våra mottagare

Våra hjälpsändningar föregås alltid av önskelistor från mottagaren. Det är ett arbetssätt som visat sig fungera bra och i möjligaste mån tillgodoser vi önskemålen. Det kan vara artiklar vi har i lager men också ekonomiska medel för inköp på plats. Vi stöttar handeln och lokala entreprenörer i Lettland genom inköp av t.ex elartiklar, vitvaror och värme o sanitära.

Även punktinsatser genom andra organisationer har ökat de senaste åren. Gnosjö Hjälper ämnar fortsätta att bidra med ekonomiska medel till kända aktörer som arbetar för gemensam sak. Styrelsen beslutar och tar ansvar för vilka projekt som ska stödjas. Det är öppet att önska medel inför varje styrelsemöte.

Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper avser att fortsätta hjälparbetet till kontakterna i Lettland m fl länder.

Vi bidrar också med medel till Kyrkornas hjälpkassa för användning till hjälp inom vårt närområde. Till Svenska Kyrkans internationella hjälparbete skänks även pengar till organisationen Ge för livet.