90-konto

Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper har av Svensk Insamlingskontroll tilldelats ett så kallat 90 konto.
Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll som får sjusiffrigt 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot.
Det är givarens intressen som Svensk Insamlingskontroll bevakar. Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga omkostnader.
Gnosjö Hjälper använde 2022, ca 85% av intäkterna till välgörande ändamål.

www.insamlingskontroll.se

Gnosjö hjälpers plusgironummer är 900605-7. Swisha till nummer 1239006057.