Gnosjö Hjälper sänder varje år 10 - 12 hjälpsändningar till Lettland. Varje sändning innehåller ca 100 m3 (omkring 11 ton) varor av alla möjliga slag.  Vi kör även ibland till Litauen. Vi har egen lastbilstrailer.

Alla hjälptransporter är helt skräddarsydda, vilket betyder att alla varor är önskade av våra mottagare. Detta medför givetvis ganska mycket arbete men ger i gengäld mycket i utbyte genom att vi får kunskap om hur de ser på sin situation och vad det är som de saknar mest. Det växer fram ett förtroende med en djup vänskap som följd och förståelse för vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.

För att alla önskelistor och önskningar skall hamna rätt har vi två tolkar och medarbetare i Lettland, Dagnija på östra sidan och Baiba på västra sidan i Lettland, vilka är till stor hjälp.
För närvarande har vi ca 100 olika platser som vi sänder hjälp till.

Hjälptransporter 2023:

februari : 3   öster                
mars:       3    väster
april:       14    öster        
maj:          5    öster
juni :         9    väster
augusti:  18   öster
septem :29  öster
oktober: 27   öster              
november:  --    
december: 1   väster