Vad innebär det att vara fadder?

Du betalar en frivillig summa varje månad som öronmärks för det barnhem där ”ditt” barn finns. Pengarna används till det lilla extra för barnen. Det kan röra sig om sportaktiviteter, kultur eller nöje. Sådant som den ordinarie budgeten aldrig räcker till för.

Du får namn och bild på ”ditt” barn och kan knyta kontakt.

Brev och paket brukar uppskattas, allt i den omfattning du vill och kan. Paket kan med fördel sändas med våra transporter.

Ett barn på barnhem längtar efter att någon bryr sig om just honom/henne. Att få en gåva från sin svenska fadderfamilj är stor lycka. En bild på släkt och vänner är vardagsmat för oss, för ett barn utan egen familj kan ett foto på fadderföräldrarna bli den käraste ägodelen.