BBAC

Sjukhem för funktionshindrade barn. Finns i Liepaja, staten huvudman.

Har omkring 30 patienter, stor personaltäthet.